این سایت برای ارتقا هرچه بیشتر سطح علمی شما دوستان عزیز ایجاد شده است و هدف این را دارد که هر یک از دوستان بتوانند مهارت های لازم برای ایجاد اشتغال . کارافرنی . کسب درامد . ثبت شرکت . ایجاد استارت آپ . بورسیه گرفتن. ایجاد تیم های کارافرینی . به دوستان کمک کند و راه را برای انان روشن سازد پس زندگی خودرا در کنار ما تغییر دهید

Shop by Category

New In

On Sale

Best Sellers